PRZYSZŁOŚĆ, KTÓRA JUŻ JEST TERAZ – Jacek Jakubowski

Szybkość zmian w naszych czasach jest niesamowita.  Przyglądam się codzienności, w której ludzie noszą ze sobą swoje całe biuro (laptop, komórka), współpracują na co dzień z osobami, których na oczy nie widzieli i uznają to wszystko za normalny sposób...

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DZISIAJ – Jacek Jakubowski

Żyjemy w zmianie. Uświadomienie sobie tego faktu ma duże konsekwencje dla wszelkich programów społecznych. W Polsce ta zmiana ma specyficzny swój wyraz. Wiele osób sądzi, że tylko dostosowujemy się do świata (po latach stagnacji, „tkwienia w miejscu”). W...

PRACUJ Z SENSEM – Jacek Jakubowski

Co to jest sens pracy? Praca jest działaniem, zmienianiem, doprowadzeniem do efektu. Sens pracy nadaje szukanie, tworzenie, podążanie, naznaczone wydarzeniami (efektami, dokonaniami, sukcesami). Nie chodzi o to, żeby zdążyć, tylko dążyć. Nie chodzi o to, żeby się...

TRENOWANIE SPONTANICZNEJ REAKCJI EMPATYCZNEJ – Jacek Jakubowski

Powiedzenie o kimś, że jest empatyczny oznacza właściwie bardzo pozytywną ocenę. To ktoś wrażliwy, potrafiący pomóc w trudnej sytuacji, okazujący współczucie… Odwrotną konotację posiada słowo „emocjonalny”. To ktoś na wszystko reagujący silnymi emocjami, trochę...

KAPITAŁ SPOŁECZNY JAKO BAZA ZMIANY – Jacek Jakubowski

Żyjemy w czasach, w których docierające do firm idee organizacji spłaszczonej, zorganizowanej sieciowo, zarządzanej przez wartości, zaczynają być całkowitą podstawą nowoczesnej firmy. Choć wiele z nich stara się wprowadzać je w codzienne działania, wciąż napotykają te...

JAK JEST oraz CO ROBIĆ- Jacek Jakubowski

Pytanie JAK JEST Od tysięcy lat człowiek poszukiwał odpowiedzi na pytanie „JAK JEST”. Dzięki inteligencji byliśmy w stanie zrozumieć rozmaite zjawiska, wykryć ciągi przyczynowo-skutkowe, opisywać mechanizmy otaczających nas zjawisk. Fenomenem jest to, że kiedyś jacyś...