spotkania z myślą

Poznaj artykuły i inspiracje, które wywarły wpływ na moją koncepcję.

PRACUJ Z SENSEM – Jacek Jakubowski

  mar 24, 2022
Co to jest sens pracy? Praca jest działaniem, zmienianiem, doprowadzeniem do efektu. Sens pracy nadaje szukanie, tworzenie, podążanie, naznaczone wydarzeniami (efektami, dokonaniami, sukcesami). Nie chodzi

JAK JEST oraz CO ROBIĆ- Jacek Jakubowski

  mar 24, 2022
Pytanie JAK JEST Od tysięcy lat człowiek poszukiwał odpowiedzi na pytanie „JAK JEST”. Dzięki inteligencji byliśmy w stanie zrozumieć rozmaite zjawiska, wykryć ciągi przyczynowo-skutkowe, opisywać

EMOCJE I EMPATIA – Jacek Jakubowski

  mar 24, 2022
Powiedzenie o kimś, że jest empatyczny oznacza właściwie bardzo pozytywną ocenę. To ktoś wrażliwy, potrafiący pomóc w trudnej sytuacji, okazujący współczucie… Odwrotną konotację posiada słowo