JACEK JAC JAKUBOWSKI

HISTORIA

Byłem:

 • założycielem i pierwszym dyrektorem SOS (Szkolnego Ośrodka Socjoterapii).
 • wieloletnim wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W jego ramach stworzyłem:
  • ogólnopolski ruch pomocy psychologicznej w oświacie,
  • ogólnopolskie projekty profilaktyki narkomanii,
  • cykle studiów socjoterapii
  • ogólnopolski program przeciwdziałania bezrobociu wśród młodzieży.
  • Radę Trenerów PTP
 • założycielem i prezesem Powszechnej Akademii Młodzieży
 • współzałożycielem Grupy TROP
 • autorem koncepcji pierwszej w Polsce Szkoły Trenerów (założonej przed ponad czterdziestu laty), która wyewoluowała w największą Szkołę Trenerów i Coachów Biznesu prowadzoną w ramach Grupy TROP.
 • współzałożycielem i wieloletnim wiceprezesem stowarzyszenia INICJATYWA FIRM RODZINNYCH

Pracowałem dla wielu firm m.in. Amplico Life, Raiffeisen Bank, ING Bank Śląski, M-Bank, BZ WBK, Agora, Bombardier, PLL LOT, WSiP, BPH, Inter Cars, PWN i innych. Był współpracownikiem i konsultantem wielu organizacji pozarządowych – m.in. Akademii Rozwoju Filantropii, Fundacji Boris, Fundacji STOCZNIA, Stowarzyszenia CAL (Centra Aktywności Lokalnej), Klubu Gaja, Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

AKTUALIA

Jestem:

 • przewodniczącym Rady Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor treningu psychologicznego rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
 • superwizorem warsztatów szkoleniowych (rekomendacja Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych,
 • członek polskiego klubu amerykańskiej organizacji Innowatorzy dla Dobra Ogółu ASHOKA.
 • uznanym ekspertem w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • autorem koncepcji i realizator cykli szkoleniowych dla wielu firm.
 • doświadczonym mentorem i coachem pracującym z najwyższą kadrą menedżerską.
 • autorem wielu koncepcji Strategii Rozwoju Społecznego w firmach biznesowych, cyklów szkoleniowych z zakresu zarządzania zmianą, aktywizacji, budowania współpracy w strukturach sieciowych, rozwijania umiejętności psychospołecznych, wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.

Założyłem OGÓLNOPOLSKĄ KOALICJĘ NA RZECZ WSPÓŁPRACY OPARTEJ NA EMPATII (www.akcja-empatia.pl)